Kategori: Data science

Data science – veri bilimi

Tensör Kavramı

Derin öğrenmede birçok konuşmada veri yapısı köşe taşı olarak tensör kavramını duyarız. Tensör hatta Google’ın makine öğrenmesi…

Continue Reading Tensör Kavramı