Tek perceptron,girdi verilerinde, kompleks non-lineer ilişkileri ya da hatta basit ilişkileri modellemek için yeterli kabiliyete sahip değildir. Bu yüzden birden çok perceptron, ayrı bir yazıda […]