Derin öğrenme çalışmalarında eğitim fazı (training phase) zaman alıcı olduğu kadar, pahalı olan kısımdır. derin öğrenme çalışmalarında en değerli parça insan elementidir. Veri bilimciler eğitimin […]