Tensörler makine öğrenme ve derin öğrenme modellerinde basit veri yapılarıdır. Bir tensör, nümerik veriler için konteynır olarak düşünülebilir. Sinir ağlarında, veri , tensörler kullanılarak gösterilir. […]