Tensörler, çok boyutlu dizilerin matris temsillerinden başka bir şey değildir. TensorFlow, Derin Öğrenme görevleri için Google tarafından geliştirilmiş derin Öğrenme kütüphanesidir. Ancak yalnızca derin Öğrenme […]